top of page

PHOTOGRAPHY

Goodbye, mon visage!

When one thinks of the word “conceal”, definitions such as, “to hide or not to be revealed” tend to come to mind. Yet, when you dig deeper into the etymology, “the origin and development of the word conceal,” a whole new perspective begins to unfold. 

Whilst considering the deeper meanings of the word conceal, it occurred to me that the word in all its layered meaning reflected man in the totality of his being.

How often throughout the centuries has the body of man been called, “the house of the soul”? Or the phrase, “in the deepest cellar of the heart” been used to illustrate the inner feelings of a person. 

Indeed the human
bodycouldeasilybeen considered the ultimate example of concealment save for one aspect…the eyes! It is in the eyes where the emotions are revealed, hide the eyes and it becomes harder to read the emotions. Take it one-step further and conceal the face and a person becomes completely ambiguous to the world.

The notion of a man with a concealed face raises a lot of questions: Who is this man? What is behind the veil? What comes next? Is he hidden/unseen? Is he visible? Is he recognizable? Can he find the freedom to move in life, even though, his face is concealed? What is he trying to tell or say?

By putting this man with a concealed face in a random situation, I, as a visual artist, am protesting for something hidden, something not everyone is aware of, something not everyone can see. Is this man protesting for equality? For sexual revolution? For nudity? For mocking society or tradition? or is he praising solitude?

All these answers are to be hidden and concealed inside this man and him alone.


 

In Finnish

Goodbye, mon visage!

Kun ajattelemme sanaa “salata”, tulee ensimmäiseksi mieleen määritelmät “piilottaa” tai “olla paljastamatta”. Mutta kun kaivaudumme syvemmälle sanan etymologiaan, alkaa sen alkuperä ja kehitys avautua.Kun mietin “salaamisen” syvempiä merkityksiä, alkoi itse sana heijastaa ihmisenä olemisen kokonaisvaltaisuutta sen kaikissa muodoissaan.

Kuinka usein kautta aikojen ihmiskehoa onkaan kutsuttu “sielun temppeliksi”. Tai sanontaa “sydänten syvyyksissä” on käytetty kuvaamaan henkilön syvimpiä tuntoja?Ihmiskeho käsitetäänkin helposti äärimmäisenä esimerkkinä peittämisestä. Tunteet paljastuvat juuri silmistä, peitä ne ja tunteista tulee vaikeammin tulkittavia.

Mene askel pidemmälle, peitä kasvot ja henkilöstä tulee maailman silmissä täysin epäselvä. Ajatus kasvonsa peittävästä miehestä nostattaa esiin joukon kysymyksiä: Kuka hän on? Mitä kankaan takana on? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Onko hän piilossa/näkymätön? Onko hän näkyvä? Onko hän tunnistettavissa? Onko hänellä vapaa elämässään vaikka hänen kasvonsa onkin peitetty? Mitä hän yrittää kertoa tai sanoa?Asettamalla tämän kasvonsa peittävän miehen satunnaisiin tilanteisiin, protestoin taiteilijana jonkun piilotetun puolesta, jonkun josta kaikki eivät ole tietoisia, jonkun jota kaikki eivät voi nähdä.

Taisteleeko tämä mies tasavertaisuuden puolesta? Seksuaalisen vallankumouksen? Alastomuuden? Pilkatakseen yhteiskuntaa tai traditioita? Vai ylistääkö hän yksinäisyyttä?Kaikki vastaukset on piilotettu ja kätketty tähän mieheen ja häneen yksin.

bottom of page